Sistem HIDE

Sistem HIDE

Sistem HIDE je konstruktivno jednostavno, stabilno i ekonomično rešenje za formiranje različitih potkontrukcija za stolove. Osnovna konstrukcija se satoji od dve noge i dva veznika. Ovaj način povezivanja omogućava, pored standardnih ploča, postavljanje i tanjih ploča, jer potkonstrukcija obezbeđuje dovoljnu podršku i sprečava savijanje radnih površina.

Osnovni podaci
Širina ploče stola 600–800 mm i više
Dužina ploče 600–2000 mm
Debljina ploče 12–25 mm
Maksimalna težina 25 kg/m2
Maksimalna nosivost do 150 kg/m2

HUBO


Noga poravnata sa ivicom ploče stola
Mogućnost podešavanja visine
Nivelisanje

HOXO


Noga poravnata sa ivicom ploče stola
Mogućnost podešavanja visine
Nivelisanje

HIWOOD


Noge pravougaonog ili kružnog preseka
Od nauljenog hrasta sa metalnim kapama

HQ


Praškasto lakirano u RAL 9006G
Mogućnost podešavanja visine
Nivelisanje

VOGA HA SIDE

HA SIDE


Noge pravougaonog preseka
Praškasto lakirano u RAL 9006G
Nivelisanje

Ugaona rešenja

za noge HUBO, HOXO i HQ


Za druge dimenzije koriste se teleskopski veznici.


Sistem VEZNIK

Sistem VEZNIK

Sistem VEZNIK omogućava da se noge za stolove povežu vezačima različitih dužina. Noge iz ovog sistema su pogodne za izradu svih vrste stolova (kancelarijski, trpezarijski, konferencijski, dečiji stolovi….). Montaža je jednostavna i brza, a konstrukcija stabilna. Vezač pored konstruktivne funkcije omogućava i provođenje kablova.

Osnovni podaci
Širina ploče 600–1000 mm
Dužina ploče 800–2000 mm
Debljina ploče 24 mm ili više
Maksimalna težina 30 kg/m2
Maksimalna nosivost do 150 kg/m2

TEMPO


Centralno postavljene - T noge
Fiksne noge sa nivelacijom
Plastična ispuna za provođenje kablova

COMO


Ekscentrično postavljeni stubovi (C)
Fiksne i podesive noge sa nivelacijom
Plastična ispuna za provođenje kablova

MARK


Ekscentrično postavljeni stubovi (C)
Fiksne i podesive noge sa nivelacijom
Ispuna od perforiranog lima

TEND


Centralne T-noge
Fiksne i visinski podesive noge sa nivelacijom

WORK


Centralne T-noge
Fiksne i visinski podesive noge sa nivelacijom
Ispuna od perforiranog lima

TILL


Centralne T-noge
Fiksne i visinski podesive noge sa nivelacijom

MOST


Profil pravougaonog poprečnog preseka
Posebno stabilna struktura
Nivelisanje

VOGA DeskBar Teen

TEEN


Centralna noga
Veoma stabilna konstrukcija
Fiksne noge sa nivelisanjem
5k manji paket