Sistem VEZNIK

Sistem VEZNIK omogućava da se noge za stolove povežu vezačima različitih dužina. Noge iz ovog sistema su pogodne za izradu svih vrste stolova (kancelarijski, trpezarijski, konferencijski, dečiji stolovi….). Montaža je jednostavna i brza, a konstrukcija stabilna. Vezač pored konstruktivne funkcije omogućava i provođenje kablova.

Osnovni podaci
Širina ploče 600–1000 mm
Dužina ploče 800–2000 mm
Debljina ploče 24 mm ili više
Maksimalna težina 30 kg/m2
Maksimalna nosivost do 150 kg/m2
desk_bar_tempo

TEMPO


Centralno postavljene - T noge
Fiksne noge sa nivelacijom
Plastična ispuna za provođenje kablova

desk_bar_como

COMO


Ekscentrično postavljeni stubovi (C)
Fiksne i podesive noge sa nivelacijom
Plastična ispuna za provođenje kablova

desk_bar_tend

TEND


Centralne T-noge
Fiksne i visinski podesive noge sa nivelacijom

desk_bar_till

TILL


Centralne T-noge
Fiksne i visinski podesive noge sa nivelacijom

desk_bar_most

MOST


Profil pravougaonog poprečnog preseka
Posebno stabilna struktura
Nivelacija

desk_bar_teen

TEEN


Centralna noga
Veoma stabilna konstrukcija
Fiksne noge sa nivelisanjem
5k manji paket