Provider

LEG SISTEM, d.o.o.
Prvomajska 74
11080 Beograd, Srbija

Tel. +381 11 316 56 33
Tel. +381 11 316 56 49
Tel. +381 64 110 37 34
Email prodaja@legsistem.co.rs

Naša politika privatnosti je sastavljena u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Njime se utvrđuju uslovi korišćenja veb stranice www.legsistem.co.rs, kojom upravlja LEG SISTEM d.o.o. (u daljem tekstu „provajder”) i uslove za obradu ličnih podataka koje prikuplja provajder.


Zaštita ličnih podataka

Provajder prikuplja lične podatke klijenata preko sajta www.legsistem.co.rs i obrađuje ih kao menadžer ličnih podataka
u skladu sa važećim zakonodavstvom u oblasti zaštite podataka o ličnosti.

Naša politika u vezi sa zaštitom ličnih podataka:

 • Nikada ne dajemo informacije o našim klijentima, ne prodajemo ih i ne dozvoljavamo da ih obrađuje treća strana.
 • Lične podatke čuvamo sve dok je to neophodno za ispunjenje svrhe za koju su prikupljeni ili dok se saglasnost pojedinca ne opozove.
 • Obavezujemo se na trajnu zaštitu svih ličnih podataka naših klijenata.
 • Ličnim podacima rukuju samo ovlašćena lica provajdera.
 • Ubuduće će se menjati i dopunjavati pravila o zaštiti podataka o ličnosti u skladu sa izmenama i dopunama zakonodavstva u oblasti zaštite podataka o ličnosti.

Svrha obrade ličnih podataka

 • Provajder će koristiti lične podatke isključivo u svrhu za koju su prikupljeni i za koju imaju saglasnost.
 • Lični podaci klijenata koji su dali saglasnost da dobijaju naše vesti i pozive biće obavešteni putem e-pošte najviše jednom mesečno.
 • Lični podaci klijenata koji su nam poslali poruku putem kontakt forme sajta koristićemo isključivo za odgovor na podneti zahtev ili upit.

Postupak za ostvarivanje prava pojedinca

 • Za sve informacije o obradi ličnih podataka ili vašim pravima kao subjekta podataka (pravo na pristup, ispravku, brisanje, ograničenja obrade, prenosivost i prigovor), možete kontaktirati operatera LEG SISTEM, d.o.o., Prvomajska 74, 11080 Beograd, Srbija, poštom na e-mail prodaja@legsistem.co.rs ili putem telefona +381 11 316 56 33.
 • Operater će odgovoriti na Vaš zahtev, kojim ostvarujete svoja prava u vezi sa ličnim podacima, bez nepotrebnog odlaganja, a najkasnije u roku od mesec dana od prijema zahteva.
 • Za potrebe pouzdane identifikacije u slučaju ostvarivanja prava u vezi sa ličnim podacima, operater može od vas tražiti dodatne informacije i može odbiti radnju samo ako dokaže da vas ne može pouzdano identifikovati.

Otkazivanje pretplate na obaveštenja

 • Možete da otkažete pretplatu na e-poštu kad god želite, samo klikom na vezu za odjavu u primljenoj e-poruci. Takođe nam možete poslati svoje želje u pisanoj formi na adresu kompanije.
 • Ako i dalje primate obaveštenja, uprkos otkazivanju pretplate, izvinjavamo se i ljubazno vas molimo da nas odmah obavestite.

Pravo na žalbu

Ukoliko smatrate da naša obrada podataka o ličnosti krši važeće zakone u oblasti zaštite podataka o ličnosti, imate pravo da uložite prigovor Povereniku za informacije.