SIstem KOTA

KOTA sistem sa nogama napravljenim od kvadratnih ili okruglih cevi u kombinaciji sa KOTA veznicima formira stabilnu i elegantnu potkonstrukciju stola koja je pogodna i za veće konferencijske stolove. Osnovna potkonstrukcija se satoji od četiri noge i četiri veznika.

Osnovni podaci
Širina ploče 600–1600 mm
Dužina ploče 600–2000 mm
Debljina ploče 18 mm ili više
Maksimalna težina 40 kg/m2
Maksimalna nosivost 150 kg/m2

KOTA 80×80


Noge od kvadratnih profila
Odlična za veće stolove
Fiksna visina sa nivelacijom

KOTA ø80


Noge od okruglih profila
Odlična za veće stolove
Fiksna visina sa nivelacijom