HUBO 50/600

ART. 30002-1

V:

715 mm

Š:

580 mm

Noge CUBO 50 su izrađene od metalnih profila kvadratnog i pravougaonog poprečnog preseka. U ponudi su fiksne i visinski podesive noge (od 736 – 856 mm). Visina se podešava na donjem kraju noge pomoću bezstepenog zavrtnja nadograđujućeg dela noge. Noge su hrapavo lakirane.

test: 30002-1 Categories: ,

PRODAJNI OBJEKTI