HOXO 50/600

ART. 31430

V:

715 mm

Š:

580 mm

Noge OXO 50 su izrađene od metalnih profila kružnog i pravougaonog poprečnog preseka. U ponudi su fiksne i visinski podesive noge (od 736 – 856 mm). Visina se podešava na donjem kraju noge pomoću bezstepenog zavrtnja nadograđujućeg dela noge. Noge su hrapavo lakirane.

test: 31430 Category:

PRODAJNI OBJEKTI