CUB-IN K

ART. 30387

V:

715 mm

Š:

50 mm

Noge CUB IN su izrađene od cevi kvadratnog poprečnog preseka 50 x 50 mm. U ponudi su fiksne noge sa nivelacijom do 15 mm, visinski podesive od 736 – 856 mm kao i noge sa točkom sa ugrađenom kočnicom. Noge se upotrebljavaju kod stolova bez dodatnih elemenata veze i kao potpora kod segmenata. Sve noge su hrapavo lakirane.

test: 30387 Categories: ,

PRODAJNI OBJEKTI