ČEP HOXO/HV

ART. 30704 ISTO!

Noge OXO 50 su izrađene od metalnih profila kružnog i pravougaonog poprečnog preseka. U ponudi su fiksne i visinski podesive noge (od 736 – 856 mm). Visina se podešava na donjem kraju noge pomoću bezstepenog zavrtnja nadograđujućeg dela noge. Noge su hrapavo lakirane.

test: 30704 ISTO! Categories: ,

PRODAJNI OBJEKTI