AVA C 700

ART. 30172

V:

715 mm

Š:

695 mm

Noga AVA je izrađena od ovalnih i polu-ovalnih metalnih profila. Stubovi su postavljeni u stranu. Noge imaju mogućnost nivelacije. Namenjene su ploči stola širine od 600 do 800 mm, a dužina ploče opciona u zavisnosti od dužine vezne ploče od univera ili metalnih leđa sa perforacijom. Površina noge je hrapavo lakirana.

test: 30172 Categories: ,

PRODAJNI OBJEKTI