Showing 1–16 of 41 results

Showing 1–16 of 41 results

SISTEM VEZNIK

Sistem VEZNIK predstavlja način međusobnog povezivanja nogu vezačima različitih dužina. Vezači odgovaraju različitim
dužinama ploča stolova dimenzija od 800 do 2000 mm(na svakih 200mm). Montaža je jednostavna i brza a konstrukcija
stabilna. Vezač pored konstruktivne funkcije omogućava i provođenje kablova. Ovom sistemu pripadaju dva različita tipa
nogu, noge tipa T(centralna) i C (ekscentrična) za ploče stolova širine od 600 do 1000mm. Vezači za ploče stolova dužina
1400 – 2000 mm imaju mogućnost bočnog povezivanja dva vezača pod pravim uglom kod ugaonih radnih mesta. Površina
svih elemenata je hrapavo lakirana u srebrnoj boji RAL 9006 G. Sistem veznik je namenjen pločama stolova debljine od
24 mm i više.