Showing all 3 results

Showing all 3 results

Ava

AVA

Noga AVA je izrađena od ovalnih i polu-ovalnih metalnih profila. Stubovi su postavljeni u stranu. Noge imaju mogućnost nivelacije. Namenjene su ploči stola širine od 600 do 800 mm, a dužina ploče opciona u zavisnosti od dužine vezne ploče od univera ili metalnih leđa sa perforacijom. Površina noge je hrapavo lakirana.