Showing all 6 results

Showing all 6 results

SISTEM VEZNA PLOČA

Sistem VEZNA PLOČA predstavlja način međusobnog povezivanja nogu pločama od univera ili perforiranim metalnim leđima. Na taj način se pravi stabilna potkonstrukcija stola. Drvenu ili ploču od univera izrađuje proizvođač nameštaja u debljini od 18 mm a mogu se koristiti i metalna leđa izrađena u standardnim dimenzijama.
Okov za povezivanje nogu sa veznom pločom od univera stiže u pakovanju zajedno sa nogama. Šema izrade veznog elementa od drveta je prikazana dole. Montaža je jednostva I brza.
Sistem VEZNA PLOČA je namenjen pločama stolova debljine od 24mm, širine 600-800 mm maksimalne težine 30kg/m2. Maksimalna preporučena dužina ploče stola je 1600mm. Površina nogu je hrapavo lakirana u RAL 9006G boji. Najveće dozvoljeno opterećenje ploče stola je 150kg/m2