Showing all 4 results

Showing all 4 results

Sixty

SIXTY

Noge SIXTY su izrađene od cevi kružnog poprečnog preseka fi 60 mm sa mogućnošću nivelacije do 40 mm. U ponudi su noge različitih visina kao i noge sa točkom sa ugrađenom kočnicom. Noge se upotrebljavaju kod stolova (ploča debljine 25 mm i više)bez dodatnih elemenata veze i kao potpora kod segmenata. Sve noge su hrapavo lakirane.