Showing the single result

Showing the single result

Eighty

EIGHTY

Noge EIGHTY su izrađene od cevi kružnog poprečnog preseka fi 80 mm. U ponudi su fiksne noge sa mogućnošću nivelacije. U ponudi su plastični nivelacijskii čep i nivelacijski čep od poliranog aluminijuma. Ove noge se upotrebljavaju kod stolova (ploče debljine 25 mm i više) bez dodatnih elemenata veze i kao potpora kod segmenata. Sve noge su hrapavo lakirane.