Showing all 3 results

Showing all 3 results

Havana

HAVANA

HAVANA noge su izrađene od profila kvadratnog poprečnog preseka. Noge se nalaze 10mm niže u odnosu na ploču stola tako da se stiče utisak da ploča stola lebdi. Noge imaju mogućnost nivelacije a takođe mogu biti i promenljive visine (od 736 do 856mm) što je omogućeno upotrebom čepova za visinsko podešavanje . Površina nogu je hrapavo lakirana.