Showing 33–35 of 35 results

Showing 33–35 of 35 results

SAMOSTALNA POSTOLJA

Zajednička karakteristika svih samostalnih postolja je centralni stub. Stubovi su postavljeni na livene tanjire sa pločicama na drugom kraju ili na bombirane tanjire i krsteve na drugom kraju već zavisno od programa koji izaberete. Programi TERRA ,BOMA I GAST imaju u ponudi više sastavnih elemenata koji se međusobno jednostavno kombinuju i sastavljaju. Mogu se upotrebiti pojedinačno ili više elemenata zajedno. Sva samostalna postolja mogu se upotrebljavati u kombinaciji sa ostalim sistemima iz ovog kataloga.