HIDE-HIFE 70/30

18 01 2022

Model HIFE 70/30 je model noge u obliku trapeza, sa gornjim horizontalnim pravougaonim profilom i uspravnim stranama zavarenim pod uglom. Profili su pravougaoni dimenzija 70×30 mm, postavljeni pod dijagonalnim uglom prema spolja i po dužini.

HIDE-HIFE 70/30

18 01 2022

HIDE-HA SIDE

02 12 2021

HIDE-HU

11 10 2021

TEEN 700

24 09 2021