Sistem Wall

Sistem Wall

Sistem zidnih profila omogućava sastavljanje i montažu različitih konfiguracija u kombinaciji sa dodacima iz ponude. Dodaci se jednostavno kače na različitim mestima zidnog profila odnosno pregrade u koju su ugrađeni profili. U ponudi su dva tipa profila prikazanih na slici.
Profile AL

Profile AL

Shelf

Shelf

Pot

Pot

A 4

A 4

Box

Box

Hanger

Hanger