Samostalna postolja

Samostalna postolja

Zajednička karakteristika svih samostalnih postolja je centralni stub. Stubovi su postavljeni na livene tanjire sa pločicama na drugom kraju ili na bombirane tanjire i krsteve na drugom kraju već zavisno od programa koji izaberete. Programi TERRA i BOMA imaju u ponudi više sastavnih elemenata koji se međusobno jednostavno kombinuju i sastavljaju. Mogu se upotrebiti pojedinačno ili više elemenata zajedno. Sva samostalna postolja mogu se upotrebljavati u kombinaciji sa ostalim sistemima iz ovog kataloga.
terra

terra

Boma

Boma

GAST

GAST

LIFT

LIFT

stolovi