SISTEM RAM

SISTEM RAM

Sistem ram predstavlja jednostavnu kontrukciju, stabilno i ekonomično rešenje za različite konfiguracije ploča stolova. Za povezivanje nogu ovog sistema koriste se vezači/ram i na taj način se dobija stabilna metalna potkonstrukcija koja može da nosi ploču stola debljine 18 mm. Pored fiksnih vezača ovaj sistem ima i teleskopske vezače čime se omogućava maksimalna prilagodljivost potkonstrukcije. Odlike sistema su pored nabrojanog takođe i jednostavna montaža, stabilna konstrukcija i ergonomija radnog mesta, zbog čega je sistem ram savršen izbor današnjice.
cubo 50

cubo 50

cubo 80

cubo 80

oxo 50

oxo 50

oxo 80

oxo 80

q

q

savana

savana

kota

kota

x

x

>>

>>

>>

>>

ram