nameštaj specijalizovane namene

nameštaj specijalizovane namene

Apoteke
  -U procesu planiranja opremanja apoteke nudimo Vam pomoć već pri izradi projekta kada model apoteke možete videti u 3D rešenju. Naš projektantski tim će Vam pomoći u pronalaženju najboljeg rešenja za opremanje Vaše ustanove kao i pri samom izboru materijala koji će se koristiti.

Laboratorije
  -Jedan od najvažnijih elemenata u svakoj laboratoriji je radna ploča. Ona je merilo upotrebljivosti i kvaliteta laboratorijskog radnog stola. Od veoma velike važnosti je sam izbor materijala kao i oblika radnog stola, što diktira i sama namena istog. Radna ploča mora biti izabrana pažljivo jer mora zadovoljiti veliki broj uslova: otpornost na mehanička oštećenja, otpornost na hemijske uticaje, lako i jednostavno održavanje i funkcionalnost. Iz svih prethodno navedenih razloga naši projektanti sa velikom pažnjom pristupaju izradi nameštaja specijalne namene, kako bi ispunili tehnološke, tehničke pa i estetske zahteve klijenta.

Sajamski prostor
  -Uređenje i opremanje sajamskih štandova podrazumeva i izradu 3D modela štanda, kako bi klijent imao pravi utisak budućeg izložbenog prostora. Nakon projektovanja, u dogovoru sa klijentom biraju se materijali i pristupa se izradi štanda po projektu.

REFERENCE